Marketing: Gegarandeerd meer klanten

Voordat we meer nieuwe klanten werven willen wij weten wie je bent, wat zijn je sterke kanten, waar ben je door gepassioneerd.

We brengen je persoonlijke eigenschappen en passies in kaart.

We laten je talenten naar boven komen.

We laten je ontdekken hoe jij je als persoon of als bedrijf kunt onderscheiden, en daarmee potentiële opdrachtgevers kunt aanspreken. 

Wat is je product of dienst, wat is jouw gat in de markt waar je werkzaam bent, en wat voeg je toe. Het is een proces van keuzes maken en focussen.

We helpen bij het bedenken hoe je het beste je product/dienst in de markt gaat zetten. Vervolgens bekijken we de concurrentie en wat is onderscheidende voordeel is? De zogenaamde USP’s.

Vervolgens bekijken we je doelgroep, zodat je als ondernemer zorgvuldig je klanten kunt benaderen.

Is je product of dienst geschikt voor particulieren of beter voor bedrijven? Bij inzet naar particulieren; gaat het dan om gezinnen of alleenstaanden, jongeren of ouderen, mannen of vrouwen, in welke sociale klasse?

Zo brengen we verfijning aan in je doelgroepselectie.

Als je primaire doelgroep bedrijven zijn is de vraag: hoe groot, werkzaam in welke branche, met welke specifieke behoeften?

Dit betekent keuzes maken en dat is nodig om gericht je klanten te werven. Als laatste bepalen we samen je strategie.

Welke doelgroepen spreken we aan en hoe gaan we die benaderen?
We bedenken de boodschap hoe je je klanten gaat verleiden.

We spelen in op de behoefte van jouw potentiële klant.

We maken helder wat jouw toegevoegde waarde is.

We gaan dit op een aantrekkelijke en duidelijke manier verwoorden.
Welke communicatiemiddelen gaan we inzetten en welk budget hebben daarvoor nodig?

We ontwikkelen een huisstijl voor alle herkenbare uitingen.

De kunst is dat we het beschikbare budget zo effectief mogelijk in zetten en vooral bewaken.

Om gegarandeerd nieuwe klanten aan te trekken zijn bovengenoemde acties van belang.

5M Media

Ankeveenstraat 21
5036 CB Tilburg
Tel.:  013 700 97 68